התמחות נוספת של חברת GINGER-

הקמת מתחמים דיגיטליים ומתחמי מדיה שיתופיים
של תוכן לתחומי הנדל"ן והעיצוב לפי נושא – בכל אמצעי
המדיה הרלוונטיים (מאקו ליווינג, אתרים כלכליים,
מוסף קונספט של גלובס, נשים קונות נדל"ן בסלונה,
בניין ודיור וכד').